Klexane bör inte ges intravenöst på grund av förorening

den 18 april 2008

Den förorening som upptäckts i heparin i USA finns även i Klexane som används i Sverige. Enligt Läkemedelsverkets bedömning är mängderna förorening så små, att det inte finns någon risk med att använda Klexane för injektion subkutant, men Läkemedelsverket avråder från intravenös användning.

I mitten av februari 2008 upptäcktes förorenat heparin på den amerikanska marknaden. Läkemedelsverket begärde då att de läkemedelsföretag som sålde heparin i Sverige skulle undersöka sina produkter.

Resultatet av undersökningarna visar nu att föroreningen finns i låg mängd i några av tillverkningssatserna av Klexane, ett så kallat lågmolekylärt heparin, även i Sverige. Halten förorening är dock så liten att Läkemedelsverket bedömer att det inte föreligger någon risk för allvarliga reaktioner när Klexane används till subkutan injektion. Däremot avråds från intravenöst bruk.

Läkemedelsverket utesluter inte att ytterligare åtgärder kan bli aktuella när mer information blivit tillgänglig.

Vårdgivare som misstänker en biverkning uppmanas att anmäla den på sedvanligt sätt till Regionalt Biverkningscentrum.

Heparinläkemedel, som Klexane, är viktiga läkemedel som bland annat används för att behandla allvarliga, livshotande sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och blodpropp i lungans blodkärl.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies