Konventionella antipsykotiska läkemedel förenade med ökad dödlighet hos äldre dementa patienter

den 28 november 2008

Vid ordination av neuroleptika till äldre dementa patienter ska stor restriktivitet råda. Det gäller förskrivning av såväl äldre som nyare neuroleptika.

Det är känt att de så kallade atypiska neuroleptika är förenade med en ökad risk för död hos patienter med demenssjukdom. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har nu utrett konventionella antipsykotiska läkemedel, och bedömer att även dessa är förenade med risk för ökad dödlighet i denna patientgrupp.

EMEA uppmanar nu förskrivare till stor restriktivitet vid ordination av neuroleptika, såväl äldre som nyare, till äldre dementa patienter. Läkemedelsverket har i en rekommendation från 2008 gjort samma bedömning (se länk till höger: ”Läkemedelsbehandling och bemötande vid Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – BPSD”).

EMEA har också beslutat att införa en varning i produktinformationen för samtliga konventionella neuroleptika, liknande den som redan finns för atypiska neuroleptika.

De konventionella antipsykotiska läkemedlen lanserades på 1950-talet och på den svenska marknaden finns bland annat haloperidol, fluphenazine och perphenazine. Det är inte fastställt att konventionella antipsykotiska läkemedlen är förenade med en större risk än de nyare atypiska, eller att något visst preparat är mer riskfyllt än ett annat.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies