Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?

den 16 juni 2008

En tablett säljs med påståendet att den minskar risken för sjukdom. En annan sägs förebygga samma sjukdom. En är ett kosttillskott, den andra ett läkemedel. Men vad är vad? En ny EU-förordning kan göra det svårare att skilja mellan vad som är läkemedel och vad som är kosttillskott (livsmedel).


Kosttillskott kan likna läkemedel till både utseende (till exempel tabletter), innehåll och med vilka påståenden de säljs. Inom det europeiska livsmedelsområdet vill man reglera vad som står på livsmedelsförpackningarna inklusive kosttillskott så att marknadsföringen blir mer seriös. Därför finns nu en ny EU-förordning om närings- och hälsopåståenden för livsmedel (se faktaruta). Tanken är att det inom några års tid ska finnas EU-gemensamma listor över vilka påståenden som livsmedelsförsäljare får göra för sina produkter.

I EU-förordningen beskrivs bland annat påståenden om minskad sjukdomsrisk.  Samtidigt säger Läkemedelslagen att läkemedel är produkter som säljs med påståenden om att de förebygger eller behandlar sjukdom. Det är svårt att avgöra vad som är skillnaden mellan ”minskad sjukdomsrisk” och att ”förebygga sjukdom”. Förordningen kan med andra ord göra det svårare att skilja mellan vad som är läkemedel och vad som är kosttillskott (livsmedel). Även om det i dagsläget inte är avgjort vilka påståenden som kommer att finnas med på EU-listorna, bör konsumenter samt personal som arbetar inom hälso- och sjukvården ändå känna till utvecklingen.

Kosttillskott/Läkemedel – skillnaden i dag

Den stora skillnaden mellan läkemedel och kosttillskott i dagsläget är att:

 • Varje enskilt läkemedel (inklusive naturläkemedel, väletablerade växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatika) kontrolleras och godkänns/registreras av Läkemedelsverket.
 • Kosttillskott omfattas av livsmedelslagstiftningen. Det innebär i dagsläget att det inte finns något godkännande och granskning från myndighetshåll av de enskilda produkternas effekt och säkerhet. Därför kan det vara svårt att få information om myndighetsgranskad effekt- och säkerhetsinformation för dessa produkter.

Det är Läkemedelsverket som bedömer om en produkt är ett läkemedel. Om ett kosttillskott säljs med vad Läkemedelsverket anser vara medicinska påståenden har Läkemedelsverket möjlighet att klassificera produkten som ett läkemedel. Det blir då inte längre tillåtet att sälja produkten eftersom den inte är godkänd av Läkemedelsverket.

Kontakta Läkemedelsverket om du undrar om en viss produkt är klassificerad som ett läkemedel.

För mer information om hälsopåståenden för livsmedel, kontakta Livsmedelsverket.

Faktaruta

 • Förordningen (EG) 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden om livsmedel trädde i kraft den 19 januari 2007 och började tillämpas den 1 juli 2007.
 • Gemenskapsförteckningar med accepterade hälsopåståenden ska upprättas på EU-nivå.
 • Förteckningarna ska fastställas av EU-kommissionen och European Food Safety Authority (EFSA).
 • Livsmedelsverket är ansvarig nationell myndighet i Sverige.
 • Följande typ av hälsopåståenden omfattas:

  Artikel 13: Andra hälsopåståenden än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

 1. Hälsopåståenden som beskriver eller hänvisar till
  a) ett näringsämnes eller annat ämnes betydelse för kroppens
  tillväxt, utveckling och funktioner, eller
  b) psykologiska och beteendemässiga funktioner, eller
  c) bantning eller viktkontroll eller nedsatt hungerkänsla eller
  ökad mättnadskänsla, eller en minskning av kostens energiinnehåll,
  utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 96/8/
  EG,

  Artikel 14: Påståenden om minskad sjukdomsrisk och påståenden om barns utveckling och hälsa

 • Artikel 13-förteckningen ska fastställas senast den 31 januari 2010.
 • Artikel 14-påståenden kommer att godkännas kontinuerligt och sammanställas i en förteckning.
 • Läs mer på om hälsopåståenden på Livsmedelsverkets webbplats (länk till höger).

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies