Läkemedel och äldre – produkttexter behöver uppdateras

den 13 maj 2008

Vissa avsnitt i produktinformationen för en mindre grupp läkemedel som ofta används hos äldre behöver revideras. Det visar en genomgång av befintliga produkttexter som pågår vid Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har gått igenom befintlig produktinformation för en mindre grupp läkemedel för att se vilka uppdateringar som behöver göras när det gäller användningen hos äldre. De avsnitt som berörs är till exempel dosering, varningar och försiktighetsmått och biverkningar.

Genomgången kommer att medföra att flera marknadstillståndshavare (MAH) får uppmaningen att revidera sina produkttexter.  Läkemedelsverket vill även påminna samtliga MAH om ansvaret att uppdatera egna produkttexter i enlighet med rådande kunskapsläge.

Genomgången inleddes under 2007 och kommer att fortsätta under 2008. Under denna tid kommer Läkemedelsverket att ha fortlöpande kontakter med MAH i denna fråga.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies