Läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom - ny rekommendation

den 9 april 2008

Rekommendationen för läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom uppdaterades vid ett expertmöte i november 2007. Parkinsons sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som i de flesta fall ger upphov till en typisk sjukdomsbild.

Den förra rekommendationen publicerades 1996 och sedan dess har det hänt en hel del inom terapiområdet. Den nya rekommendationen bygger på ”Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom” utarbetade av Swedish Movement Disorder Society (SWEMODIS).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies