Lamictal-förpackningar från företaget Orifarm dras in

den 14 mars 2008

Förpackningar av Lamictal löslig tablett 50 och 100 mg från Orifarm dras in från försäljning på grund av felpaketering. Patienter rekommenderas lämna in de aktuella förpackningarna på apotek och kan då få ut ersättningspreparat.

Lamictal är ett läkemedel för behandling av epilepsi och bipolär sjukdom. Orifarm AB, som är parallellimportör av Lamictal, har meddelat Läkemedelsverket att en förpackning av Lamictal löslig tablett 100 mg från företaget innehåller lösliga tabletter av styrkan 50 mg. Företaget misstänker också att det i förpackningar som ska innehålla 50 mg-tabletter av Lamictal från Orifarm kan finnas 100 mg-tabletter. Omfattningen av den felaktiga paketeringen är ännu inte känd.

Båda de ovan beskrivna situationerna kan utgöra en fara för de patienter som behandlas med Lamictal från Orifarm eller där upptrappning av dosen pågår. I det ena fallet kan dosen bli för låg och leda till genombrott av krampanfall hos patienter med epilepsi, i det andra att en för hög dos ges vilket kan leda till oförutsedda biverkningar.

Förpackningar av Lamictal löslig tablett 50 och 100 mg från Orifarm dras nu in från försäljning. De tillverkningssatser som berörs är

• Lamictal 50 mg löslig tablett 56 st Lot no: R32069000

• Lamictal 100 mg löslig tablett 56 st Lot no: R32088100

Lamictaltabletter från övriga företag berörs inte av problematiken liksom inte heller övriga tillverkningssatser från Orifarm. Patienter rekommenderas lämna in de aktuella förpackningarna på apotek och kan då få ut ersättningspreparat.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies