Misstänkta biverkningar av Gardasil under bevakning

den 24 januari 2008

Gardasil är ett vaccin som förebygger livmoderhalscancer och andra sjukdomar orsakade av vissa virustyper. Läkemedelsmyndigheter i USA och Europa har fått rapporter om dödsfall bland kvinnor som fått injektion av vaccinet, men inget samband har setts mellan dödsfallen och vaccineringen.

Gardasil är ett vaccin som förebygger livmoderhalscancer och andra sjukdomar som orsakas av HPV-virus typ 6, 11, 16 och 18.

När vaccinets biverkningar har följts upp, har framför allt USA:s läkemedelsmyndighet fått rapporter om ett antal dödsfall bland kvinnor som fått injektion av vaccinet. Inget speciellt mönster har framkommit bland rapporterna, och hittills har inget samband setts mellan vaccinering och inträffade dödsfall.

Dödsfall hos unga kvinnor efter vaccinering med Gardasil har även inträffat i Europa: ett i Österrike och ett i Tyskland. Orsaken till dödsfallen har inte kunnat fastställas. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) bedömer att det inte finns något samband mellan dödsfallen och vaccineringen med Gardasil.

Gardasil godkändes för försäljning inom EU hösten 2006. Användningen av vaccinet har successivt ökat, och globalt har över 20 miljoner doser distribuerats fram till november 2007. I Europa beräknas ungefär 1,5 miljoner patienter ha vaccinerats med Gardasil.

Läkemedelsverket fortsätter att tillsammans med övriga EU-länder följa rapporteringen av biverkningar för Gardasil.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies