Moxifloxacin bör användas restriktivt vid övre luftvägsinfektioner

den 25 juli 2008

Moxifloxacin bör användas restriktiv vid behandling av vissa övre luftvägsinfektioner. Anledningen är en ökad risk för leverbiverkningar.

De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, CHMP, har gjort genomgång av säkerhetsdata för moxifloxacin. CHMP konstaterar att moxifloxacin endast bör användas vid behandling av akut bakteriell sinuit, akut försämring av kronisk bronkit samt vid pneumoni när andra antibiotika inte kan användas eller inte haft effekt.

Anledningen är en ökad risk för leverbiverkningar.

Den enda svenska produkt som innehåller Moxiflocacin är T. Avelox 400 mg. Produkten används endast i begränsad omfattning.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies