Nikotinläkemedel: rapportera försäljningsuppgifter

den 13 oktober 2008

Du som säljer nikotinläkemedel ska rapportera försäljningsuppgifter till Läkemedelsverket varje kvartal. Försäljningsuppgifter från årets tredje kvartal ska rapporteras senast den 31 oktober 2008.

Du som säljer nikotinläkemedel ska rapportera försäljningsuppgifter till Läkemedelsverket varje kvartal. Har du inte sålt några förpackningar under kvartalet ska även detta rapporteras.

Försäljningsuppgifterna ska vara rapporterade senast en månad efter varje kvartals utgång. Försäljningsuppgifter från årets tredje kvartal ska rapporteras senast den 31 oktober 2008.

Försäljningsuppgifter för årets första två kvartal skulle ha rapporterats senast den 31 juli 2008. Du som ännu inte har rapporterat försäljning för denna period ska snarast göra detta.

Du kan enkelt rapportera försäljningsuppgifterna med hjälp av vår e-tjänst. Lämna dina uppgifter via webbformuläret eller som en fil - se länken till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies