Norfloxacin ska inte användas vid allvarlig urinvägsinfektion

den 25 juli 2008

Norfloxacin ska inte ges som behandling av komplicerad pyelonefrit, en allvarlig form av urinvägsinfektion. Det finns inte tillräckligt med kliniska data till stöd för användning av norfloxacin vid denna typ av infektion.

Norfloxacin ska fortsättningsvis inte användas för behandling av akut eller kronisk komplicerad pyelonefrit (infektion i njurarna). En europeisk utredning visar att det inte finns tillräckligt med kliniska data för att visa på effekt av norfloxacin vid denna typ av infektion. Rekommendationen ges av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEAs vetenskapliga kommitté, CHMP.

Norfloxacin är ett antibiotikum som hör till klassen fluorokinoloner och finns endast som filmdragerade tabletter. Komplicerad pyelonefrit behandlas vanligen med andra fluorokinoloner (via munnen eller i injektionsform) som ger högre vävnadskoncentrationer än norfloxacin eller med andra antibiotika i injektionsform.

Andra godkända indikationer för läkemedel som innehåller norfloxacin är tarminfektioner och infektioner i andra delar av urinvägarna än njurarna. Dessa indikationer kvarstår för norfloxacin.

Godkända läkemedel som innehåller norfloxacin är Lexinor, Norfloxacin Krka, Norfloxacin Sandoz och Norfloxacin Stada.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies