Ny presentation av biverkningar av epilepsiläkemedel

den 28 juli 2008

Anti-epileptiska läkemedel får nu en enhetlig varningstext i produktinformationen vad gäller självmordstankar och självmordsbeteende.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har beslutat införa en varning i produktinformationen för tolv anti-epileptiska läkemedel. Varningen gäller en liten ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende bland patienter som använder dessa preparat. Tidigare i år varnade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende bland patienter som använder dessa läkemedel. Läkemedelsverket informerade också om varningen på sin webbplats och i Läkartidningen. 

Flertalet av de tolv aktuella medicinerna marknadsförs i Sverige. För många av dem finns redan information om psykiska biverkningar i produktinformationen. Nu kommer varningstexten för följande läkemedel att få ett enhetligt utförande: karbamazepin, divalproex, felbamat, gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, oxkarbazepin, pregabalin, tiagabrin, topiramat, vigabatrin och zonisamid.

Varningstexten gäller även om patienten tar medicinen mot andra sjukdomar än epilepsi, som exempelvis migrän eller bipolär sjukdom. Riskökning är emellertid liten. Patienter som använder dessa mediciner ska aldrig på egen hand avbryta behandlingen eller ändra doseringen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies