Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2008.2

den 30 juni 2008

Svensk läkemedelsstandard (SLS) innehåller standarder som gäller för läkemedel som används, alternativt kommer att godkännas för användning, i Sverige. Den nya utgåvan av SLS 2008.2 är nu publicerad på lälemedelsverkets webbplats.

SLS utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket.  Den nya utgåvan för 2008 är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Svensk läkemedelsstandard (SLS) utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket. Från och med 2008 publiceras SLS på Läkemedelsverkets webbplats. SLS 2008.2 gäller från och med den 1:a juli 2008 och ersätter då SLS 2008.1.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies