Nya miljömål för Läkemedelsverket

den 6 maj 2008

Nu presenterar Läkemedelsverket nya interna miljömål. Bland annat ska sektorsansvaret för miljöfrågor bli tydligare.

Som ett led i Läkemedelsverkets sektorsansvar för miljöfrågor gjordes nyligen en intern miljöutredning. Med denna utredning som grund har nu Läkemedelsverket tagit fram nya miljömål. 

Öka samverkan med andra aktörer

Sektorsansvaret innebär att Läkemedelsverkets ska verka för att de nationella miljömålen uppfylls inom sitt verksamhetsområde. De nya interna målen ska tydliggöra detta ansvar. Bland annat ska Läkemedelsverket öka samverkan med andra aktörer på området, driva frågor om miljöaspekter inom EU och till en del påverka användningen och innehållet i de produkter som Läkemedelsverket ansvarar för.

Bland miljömålen finns även minskad miljöpåverkan från tjänsteresor och transporter samt minskad energi- och pappersförbrukning. Miljöarbetet ska även stärkas internt på Läkemedelsverket, bland annat genom att rekrytera en ämnesområdeschef.

Läs mer via länken till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies