Ökad risk för självmordsbeteende av epilepsiläkemedel

den 4 februari 2008

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar för en liten ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende bland patienter som står på medicin mot epilepsi. Sambandet mellan epilepsiläkemedel och depression/självmordsbeteende är inte nytt.

Problemet har även aktualiserats vid den europeiska myndigheten EMEA som utreder ett eventuellt samband. Utredningen sker i nära samarbete med FDA. Analyser från ett stort antal kliniska prövningar av mediciner mot epilepsi har visat på en liten ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende. Även patienter som använder dessa mediciner mot andra sjukdomar än epilepsi, såsom bipolär sjukdom och migrän, omfattas av varningen.

Sambandet mellan epilepsiläkemedel och depression/självmordsbeteende har uppmärksammats tidigare. I produktresuméerna för samtliga tio läkemedel som marknadsförs i Sverige och ingår i FDA:s analys finns redan en varning för att depression och/eller annan allvarlig psykisk störning kan förvärras eller uppkomma i samband med medicinering. För fyra av preparaten finns även en varning för ökad risk för självmordstankar eller självmordsbeteende.

Eftersom epilepsi är en allvarlig sjukdom där regelbunden medicinering är betydelsefull, är det av största vikt att patienter som behandlas med läkemedel mot epilepsi aldrig på egen hand avbryter eller förändrar sin behandling. Sådana åtgärder ska alltid ske i samråd med behandlande läkare och gäller även om behandlingsindikationen är någon annan än epilepsi.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies