Oklara hälsoeffekter av zinkoxid i solkrämer

den 28 maj 2008

Läkemedelsverket utreder nu om zinkoxid används som UV-filter i solskyddsprodukter. Denna användning är inte tillåten på grund av oklara hälsoeffekter.

Naturskyddsföreningen har i dag publicerat en rapport om miljö- och hälsorisker med solkrämer. Rapporten tar bland annat upp ämnet zinkoxid - ett fysikaliskt UV-filter. Zinkoxid är inte godkänt som UV-filter inom EU eftersom hälsoeffekterna är oklara när det förekommer i form av mycket små så kallade nanopartiklar och belyses av solljus. Hälsoeffekterna av sådan zinkoxid utreds nu på EU-nivå. Däremot får zinkoxid användas i annan form och på andra sätt, till exempel som färgämne.  

Saluförbud kan bli aktuellt

Det finns i dag flera solskyddsprodukter på marknaden som innehåller zinkoxid. Det är dock oklart om det ingår som UV-filter eller har annan funktion. Läkemedelsverket utreder nu denna fråga. Om zinkoxid används som UV-filter överväger Läkemedelsverket att lägga saluförbud på produkterna. 

Miljöaspekterna bör förbättras

I sin rapport betonar Naturskyddsföreningen bristen på miljöaspekter i EU:s regelverk kring vad solkrämer och annan kosmetika får innehålla. Läkemedelsverket arbetar för att regelverket ska ändras så att även eventuella miljöeffekter av innehållsämnen och slutprodukter omfattas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies