Övergångstid för hjälpmedelskort löper ut

den 16 januari 2008

Läkemedelsverket vill påminna om att övergångstiden för att använda tidigare gällande version av hjälpmedelskortet löper ut den 1 februari.

För aktuell version av hjälpmedelskortet se Läkemedelsverkets föreskrifter om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort (LVFS 2007: 8).

Läkemedelsverket tillhandahåller inte blanketter för hjälpmedelskort, eller andra receptblanketter, utan det åligger Landsting att själva att ombesörja tryckning och distribution av dessa.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies