Paracetamol och risken för allergiska besvär och astma

den 19 september 2008

Enligt en studie publicerad i tidskriften Lancet har ett misstänkt samband mellan paracetamol-behandling och allergiska besvär och astma påvisats. Fynden i studien kommer att diskuteras inom ramen för det europeiska läkemedelssamarbetet.

Läkemedelsverket vill med anledning av detta påminna om att det är viktigt att ett läkemedel används efter de föreskrifter som finns i godkänd produktresumé och i bipacksedel.

Detta gäller naturligtvis också paracetamol-innehållande läkemedel när de ges till barn. Det är viktigt att man inte överskrider rekommenderad dos, högre dos medför nämligen inte någon ökning av effekten.

Även om inga riktlinjer för behandling är ändrade ska man tänka på att inte behandla barn rutinmässigt utan endast när det finns goda skäl.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies