Pilotprojekt för harmonisering av periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) för veterinärprodukter

den 12 mars 2008

På initiativ av läkemedelsmyndigheterna inom EU (inom ramen för Heads of Medicines Agencies) har ett tillvägagångssätt för gemensam bedömning av periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) utarbetats.

Detta innebär att PSURar för samtliga läkemedel som innehåller samma aktiva läkemedelssubstans skickas till alla myndigheter där läkemedlet är godkänt vid gemensamt bestämd tidpunkt.

För veterinära läkemedel är PSUR Work Sharing nu inne i ett pilotprojekt med ett antal utvalda aktiva substanser. För mer information se länk till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies