Pulsoximetri – vanliga problem

den 6 oktober 2008

Läkemedelsverket har fått uppgifter om generella problem med användningen av pulsoximetrar vid patientövervakning. För att minska riskerna för olyckor och tillbud uppmanar Läkemedelsverket användare att noggrant läsa tillverkarens bruksanvisning och att vara medvetna om pulsoximetrins allmänna problem och begränsningar.

Läkemedelsverket rekommenderar användare av pulsoximetrar att noggrant läsa tillverkarens information om användning och varningar i bruksanvisningen. Som användare är det också viktigt att vara medveten om pulsoximetrins generella problem och begränsningar. Pulsoximetervärden bör alltid utvärderas mot den kliniska bilden och frekvent verifieras mot annan mätmetod, till exempel blodgasanalys.

Vid frågor kring pulsoximeterövervakning, kontakta tillverkarens representanter i första hand.

Faktaruta

 
Tillverkarens bruksanvisning ger svar på viktiga frågor som måste beaktas vid pulsoximeterövervakning.

Vilken typ av sensor är lämplig?

Olika typer av sensorer är lämpliga för olika patienter. Faktorer att ta hänsyn till är bland annat patientvikt, vilket är speciellt viktigt vid neonatalavdelningar.

Hur ska sensorn placeras?

Placeringen av sensorn på patient är avgörande för att få tillförlitliga mätresultat.

Sitter sensorn korrekt på patienten?

En sensor som helt eller delvis lossnat från patient kan orsaka felaktiga mätresultat och/eller larm.

Kan patientens sjukdomstillstånd orsaka falska mätresultat?

Vissa sjukdomstillstånd kan orsaka falska mätresultat, till exempel kolmonoxidförgiftning eller sjukdomar med stort antal omogna vita blodkroppar i blodbanan (t.ex. akut myeloisk leukemi).

Är sensorn i god kondition?

Föråldrade och defekta sensorer med till exempel glappkontakt kan ge intermittenta mätresultat och/eller orsaka larm.

Kan den omgivande miljön störa sensorn?

Omgivande ljus, så som lysrör, kan störa sensorn och orsaka falska mätresultat.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies