Receptfria förkylningsmediciner problem i USA och några EU-länder

den 31 mars 2008

Från USA och några EU-länder har rapporter kommit om allvarliga biverkningar från receptfria förkylningsmediciner till småbarn. De mediciner som sannolikt har orsakat flest biverkningar säljs inte receptfritt till småbarn i Sverige.

Läkemedelsmyndigheterna i USA och några EU-länder har fått rapporter om allvarliga biverkningar hos småbarn från receptfria förkylningsmediciner, exempelvis avsvällande näsdroppar och hostmediciner. Även i några europeiska länder har biverkningar rapporterats, och utredningar av säkerheten har inletts i såväl USA som inom EU.

Det är sannolikt att biverkningarna har orsakats av läkemedel som inte får säljas receptfritt i Sverige: de är antingen receptbelagda eller inte godkända för behandling av förkylning och hosta.

I USA har framför allt barn under 2 års ålder drabbats. Enstaka dödsfall liksom enstaka fall med kramper har rapporterats. Biverkningarna har många gånger orsakats av överdosering. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA rekommenderar nu att barn under 2 års ålder inte bör använda receptfria förkylningsmediciner.

Läkemedelsverket har endast fått en rapport om allvarliga biverkningar från förkylningsmediciner hos barn under 2 års ålder. Det var ett fall rapporterat 1988 som rörde nedsatt andning vid behandling med oximetazolin (Nezeril/Nasin/Iliadin). Sambandet med läkemedelsbehandlingen var dock oklart.

I Sverige finns följande receptfria läkemedel godkända för behandling av barn under två års ålder: Bromhexin/Bisolvon, Noskapin/Nipaxon, Resyl S och Quilla simplex, samt Nezeril, Otrivin och Nasoferm i form av näsdroppar. För att undvika biverkningar påminner Läkemedelsverket om vikten av att läsa det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. I informationsbladet ges råd om dosering, speciellt avseende ålder och kroppsvikt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies