Regeringsrätten prövar inte utbytbarhetsdomar

den 1 september 2008

Läkemedelsverkets beslut kvarstår: läkemedel som innehåller fentanyl depotplåster och alendronat tabletter är utbytbara.

Regeringsrätten har beslutat att inte pröva överklaganden av kammarrättsdomar i utbytbarhetsmål rörande fentanyl depotplåster och alendronat tabletter. Det är läkemedelsföretagen Janssen-Cilag AB(fentanyl), Nycomed AB (fentanyl) samt Merck Sharp & Dôhme (Sweden) AB (alendronat) som överklagat flera olika beslut av Läkemedelsverket från 2005 och framåt. Kammarrätten biföll inte dessa överklaganden, och genom Regeringsrättens beslut att inte ta upp dessa domar till prövning har Läkemedelsverkets beslut nu vunnit laga kraft. Läkemedelsverkets beslut innebär att olika läkemedel innehållande dessa substanser är utbytbara.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies