Rekommendationer för behandling vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

den 12 september 2008

Läkemedelsverket publicerar nu rekommendationer för behandling och bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD.

Läkemedelsverket anordnade en tvådagars workshop 16–17 april 2008 där experter inom geriatrik, psykiatri, omvårdnad och primärvård diskuterade behandling och bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD. Med anledning av den uppmärksamhet medicinering av äldre och dementa patienter fått i media, publicerar vi nu en sammanfattning av de rekommendationer som arbetades fram under workshopen – se länken till höger. Rekommendationerna i sin helhet kommer att publiceras inom kort.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies