Resistens mot Tamiflu upptäckt i årets influensa

den 30 januari 2008

Inom ramen för ett Europeiskt influensanätverk har det visats att ett mindre antal av årets influensa A-stammar bär på en mutation, som gör dem okänsliga mot läkemedlet oseltamivir (Tamiflu). Det rör sig ännu så länge om en minoritet av de undersökta stammarna, och den influensatyp som är okänslig mot oseltamivir ger en relativt godartad infektion. Det muterade viruset är fortfarande känsligt för läkemedlet zanamivir (Relenza).

Fynden innebär alltså ingen akut risk för att det ska uppstå svårigheter med att behandla svårt sjuka influensapatienter under denna säsong, men fynden är lite oväntade, och ställer långsiktigt krav på skärpt uppmärksamhet.

De undersökta virusstammarna kommer såvitt man vet inte från patienter som behandlats med Tamiflu. Det är för närvarande oklart hur och varför mutationen uppstått. Den beskrivna mutationen har tidigare hittats i Japan.

Det behövs nu en vidare utredning om mekanismerna bakom den förändring man upptäckt. Man kommer därför att intensifiera analysen av cirkulerande influensavirus avseende resistens. Detta arbete bedrivs gemensamt inom EU. Vid ett samordningsmöte på EU nivå den 29 januari bedömdes att det inte idag behövs några förändringar av gällande rekommendationer för hur läkemedlet Tamiflu används. Detta gäller även hur medlet ska och kan användas i en pandemi. I Sverige finns lager av flera olika läkemedel mot influensa för att öka möjligheterna att ha effektiva läkemedel tillgängliga.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies