Resistensutveckling hos löss funna i Sverige

den 4 september 2008

Enligt en undersökning från Smittskyddsinstitutet har lössen i Sverige börjat bli resistenta mot malation. Läkemedelsverket har ännu inte tagit ställning till vilket läkemedel mot huvudlöss som ska vara förstahandsval i fortsättningen.

I de rekommendationer för behandling av huvudlöss som Läkemedelsverket publicerade 1999 rekommenderades i första hand behandling med malation som kutan lösning (det godkända läkemedlet Prioderm). Smittskyddsinstitutet har nu publicerat resultat från en undersökning som visar att det finns resistens mot malation hos löss funna i Sverige.

Det har ännu inte gått att beräkna andelen löss som är resistenta men enligt Smittskyddsinstitutet gäller det inte majoriteten av löss. Det bristande kunskapsunderlaget gör att Läkemedelsverket ännu inte kan ta ställning till om Prioderm också fortsättningsvis ska vara förstahandsval bland läkemedel mot huvudlöss. För läkemedlet Nix har man sett stark resistensutveckling i många länder och det rekommenderas därför endast till vissa patientgrupper, till exempel spädbarn. Om behandlingen med Prioderm inte fungerar rekommenderas i stället läkemedlet Tenutex. 

Andra medel mot huvudlöss

På senare år har nya så kallade medicintekniska produkter för behandling av huvudlöss kommit på marknaden och säljs såväl på apotek, i hälsofackhandeln som på Internet. Läkemedelsverket har inte tagit ställning till effekten av dessa lusmedel.

De medicintekniska produkterna innehåller växtolja och dimetikon - beståndsdelar som enligt tillverkarna har en kvävande effekt på lössen.

Vissa av växtoljorna är eteriska oljor som är potenta substanser som kan ge biverkningar. Andra är vegetabiliska oljor som inte ger toxiska effekter. Risken för resistensutveckling mot växtoljor bedöms vara mycket liten eftersom de innehåller många olika komponenter.

Dimetikonprodukterna har studerats både i laboratorieförsök och kliniskt på personer med huvudlöss. Det har framkommit varierande resultat vad gäller den avdödande effekten av dimetikon på ägg. Även för dessa produkter bedöms risken för resistensutveckling vara osannolik.

Förebygg spridning med luskammen

Det bästa sättet att förebygga spridning av löss är att med jämna mellanrum undersöka håret med hjälp av en luskam. Detta är särskilt viktigt vid terminsstart i skola och förskola. Behandlingen inleds så snart som möjligt efter upptäckt av löss. Det är viktigt att alla familjemedlemmar undersöks, men endast de som har löss ska behandlas. Den närmaste bekantskapskretsen, liksom skola och dagis, bör också informeras. Om alla drabbade behandlas ungefär samtidigt minskar risken för återsmitta. Det är av största vikt oavsett vilken behandling som väljs att följa anvisningarna för hur behandlingen ska utföras.

Misstanke på resistens mot lusmedel ska meddelas till Läkemedelsverket.

 


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies