Säkrare läkemedel när alla rapporterar biverkningar

den 10 juni 2008

Nu kan alla på ett enkelt sätt rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel. Idag lanserar Läkemedelsverket en e-tjänst för patienter och konsumenter.

Patienter och andra som använder läkemedel och naturläkemedel kan nu enkelt rapportera biverkningar till Läkemedelsverket via verkets webbplats. På adressen www.lakemedelsverket.se/biverkningar finns e-tjänsten samt mer information om biverkningar och hur man rapporterar.

– Allmänhetens rapportering är ett välkommet tillskott, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, chef för Enheten för läkemedelssäkerhet. Med den nya e-tjänsten hoppas vi få in ännu fler biverkningsrapporter, bland annat vad gäller receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Biverkningsrapporterna från hälso- och sjukvården kommer samtidigt även fortsättningsvis att vara lika viktiga som nu. Den biverkningsrapporteringen är dessutom lagstadgad.

– Ju fler biverkningar som rapporteras till oss, desto bättre bild får vi över läkemedels säkerhet, säger Gunilla Sjölin-Forsberg. Nu ser vi fram emot att få in mer kompletterande information från allmänheten, information som gör att vi ännu snabbare kan reagera om något är fel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies