Satser av Klexane i karantän

den 29 september 2008

Vissa tillverkningssatser av heparinpreparatet Klexane är placerade i karantän. Detta är en försiktighetsåtgärd i väntan på att hela råvarukedjan i Kina inspekterats.

Läkemedelsverket har beslutat att placera vissa tillverkningssatser av Klexane i karantän. Heparinråvaran i dessa har levererats av Hepalink i Kina. Tillverkningssatserna har analyserats och innehåller inte översulfaterat kondroitinsulfat (OSCS). För att ytterligare säkerställa kvaliteten på produkten avvaktar Läkemedelsverket resultatet från en inspektion av hela råvarukedjan i Kina, som Sanofi-aventis planerat.
 
Beslutet skall ses som en försiktighetsåtgärd i ljuset av de kvalitetsproblem med heparinråvara som Läkemedelsverket tidigare rapporterat om.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies