Sjukhusen ska anmäla hur de organiserar sina sjukhusapotek

den 5 september 2008

Andra än Apoteket AB kan komma att sköta sjukhusapoteken. Landsting och privata sjukhus ska anmäla hur sjukhusapoteken ska ordnas och vem som ska sköta dem.


Landsting och privata sjukhus ska nu anmäla till Läkemedelsverket hur  deras läkemedelsförsörjning organiseras och vem som driver sjukhusapoteket. Det är ytterligare ett steg av omregleringen av apoteksmarknaden efter att andra än apotek får sälja nikotinläkemedel.

Läkemedelsverkets nya regler säger att anmälan ska ske senast den 1 december i år. Föreskrifter, blanketter och vägledning kommer att finnas på Läkemedelsverkets webbplats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies