Substansen tramadol nu narkotikaklassad på samma sätt som kodein och dextropropoxifen

den 14 maj 2008

Narkotikaklassificeringen av tramadol föranleddes i första hand av risken för beroende och missbruk. Klassificeringen likställer i det avseendet substansen med de båda svaga opioiderna kodein och dextropropoxifen. Särskild receptblankett behöver dock inte användas vid förskrivning av tramadolpreparat.

Den 1 december 2007 narkotikaklassade Sveriges regering den smärtstillande substansen tramadol. De båda andra svaga opioiderna kodein och dextropropoxifen (DXP) är sedan decennier tillbaka narkotikaklassade. Att tramadol på Läkemedelsverkets förslag nu narkotikaklassats beror i första hand på att patienter som använder läkemedel innehållande tramadol allt oftare hamnar i ett beroende. Även ett rent missbruk av preparatet har rapporterats i ökande omfattning. Detta i kombination med den kraftigt ökande försäljningen under senare år gjorde att Läkemedelsverket ansåg att det fanns anledning att ”likställa” dessa substanser med avseende på narkotikaklassificering och att uppmärksamma förskrivare på risken för läkemedelsberoende alternativt missbruk. 

Klassificeringen gäller substansen – inte beredningarna

Liksom läkemedelsberedningar innehållande kodein och DXP är läkemedelsberedningar innehållande tramadol undantagna narkotikaklassificering. Beredningar innehållande DXP och kodein måste förskrivas på särskild receptblankett – detta krav gäller dock inte för beredningar innehållande tramadol. Anledningen är att tramadol har varit den minst belastade av de tre svaga opioiderna ur beroende- och missbrukssynpunkt – beroendeproblematiken har varit utbredd för kodein, och DXP har orsakat ett stort antal dödsfall. Genom att inte kräva särskild receptblankett för tramadolpreparat har Läkemedelsverket försökt minska andelen patienter som behandlas med kodein och DXP. DXP-relaterade dödsfall har minskat påtagligt i takt med den minskade försäljningen; år 2000 rapporterades 205 fall jämfört med 56 år 2006.

Om Läkemedelsverkets föreskrift

Sveriges regerings beslut att narkotikaklassa den smärtstillande substansen tramadol trädde i kraft den 1 december 2007. Läkemedelsverkets föreskrift (LVFS 2007:14) trädde dock inte ikraft förrän den 1 februari 2008. Det är regeringen som beslutar om narkotikaklassificeringen – Läkemedelsverkets föreskrift är endast en sammanställning av substanser som har narkotikaförklarats av regeringen eller av FN.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies