Sverige och Singapore undertecknar regulatoriskt samarbetsavtal

den 28 november 2008

Läkemedelsverket har undertecknat ett samarbetsavtal med Singapores Hälsovetenskapsmyndighet. Avtalet kommer att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna och skapa ett mer direkt gemensamt engagemang.

Läkemedelsverket undertecknade ett samarbetsavtal med Singapores Hälsovetenskapsmyndighet (Health Sciences Authority, HSA) den 14 oktober 2008.  Samarbetsavtalet innebär ett ännu närmare samarbete mellan myndigheterna de kommande åren.

Syftet med avtalet är att åstadkomma ett utbyte och vetenskapligt samarbete mellan Läkemedelsverket och HSA bland annat inom följande områden:

• utvärderingar av säkerhet, effekt och kvalitet av läkemedel
• biverkningsrelaterade aktiviteter
• kvalitetsproblem eller indragningar av läkemedel
• IT-relaterade frågor
• harmoniseringar av regelverken
• gemensamt anordnade workshops, konferenser, seminarier och 
   möten.

Avtalet kommer att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna och skapa ett mer direkt gemensamt engagemang.

- Samarbetsavtalet innebär ett viktigt steg framåt för det regulatoriska nätverket i Europa, och i synnerhet för det svenska Läkemedelsverket, säger Christina Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket. Eftersom läkemedelsutvecklingen sker på global nivå, är det viktigt för oss regulatoriska myndigheter att forma nätverk på samma nivå.

Christina Åkerman betonar att avtalet ger utökad möjlighet till erfarenhetsutbyten.

- Det gäller inte minst inom området förfalskade läkemedel, säger Christina Åkerman. Det övergripande målet är att på global nivå säkerställa tillgången till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet som kommer patienter till nytta.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies