Tamiflu inget vaccin

den 1 februari 2008

Tamiflu är ett läkemedel som intas via munnen och ges till den som befaras ha blivit smittad av influensa.

Det har förekommit uppgifter i kvällspressen att Tamiflu skulle vara ett vaccin. Så är inte fallet.

Tamiflu är ett läkemedel som intas via munnen i tablettform och ges till den som befaras ha blivit smittad av influensa.

Vaccin däremot injiceras vanligen, och används i förebyggande syfte.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies