Tillverkningssatser av Klexane frisläppta ur karantän

den 22 december 2008

De tillverkningssatser av Klexane som tidigare satts i karantän är nu frisläppta. Detta sedan spårbarheten och kvaliteten i hela råvarukedjan har säkerställts.

Läkemedelsverket beslutade den 29 september 2008 att placera ett antal tillverkningssatser av Klexane i karantän. Orsaken var bristande spårbarhet i tillverkningskedjan för produkten. Sedan Sanofi-Aventis utfört inspektion på plats i Kina har spårbarheten och kvaliteten i hela råvarukedjan säkerställts. Därför har de satser som tidigare satts i karantän nu släppts.

I de tillverkningssatser som sattes i karantän fanns inga föroreningar. Beslutet i september hade således ingen koppling till den indragning som skedde den 23 april 2008, då förorenade tillverkningssatser hade upptäckts.

Klexane är ett heparinpreparat som används som blodförtunningsmedel vid kirurgi, dialysbehandling och instabil kranskärlssjukdom.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies