Tingsrättens dom viktig signal i arbetet mot illegal försäljning av läkemedel

den 14 januari 2008

Tingsrättens dom i dag, där en man som har sålt förfalskade läkemedel via Internet får ett fängelsestraff, välkomnas av Läkemedelsverket. Det visar att olaglig försäljning av läkemedel är ett allvarligt brott.

I dag meddelade Mölndals tingsrätt  sin dom mot en man som åtalats för att ha sålt förfalskade läkemedel för miljontals kronor via Internet. Mannen dömdes till ett års fängelse. Läkemedelsverket, som under flera år bedrivit arbete mot illegal försäljning av läkemedel, välkomnar domen.

- Det är en viktig signal från domstolen att den här typen av brott är så allvarliga att de leder till fängelse, säger Kerstin Hjalmarsson, ansvarig för arbetet mot illegal försäljning av läkemedel på Läkemedelsverket.

- Fängelsestraffet borde avskräcka dem som ägnar sig åt illegal försäljning av läkemedel, och det ger även en signal till polisen att den här typen av brott behöver prioriteras. Även den som tänkt köpa läkemedel via annat försäljningsställe än Apoteket AB i Sverige bör få sig en tankeställare.

Den som köper läkemedel via någon annat försäljningsställe än Apoteket AB kan inte veta om läkemedlen är originalpreparat, förstörda på grund av ålder och lagringsförhållanden eller rena förfalskningar. I värsta fall kan tabletten innehålla sådant som gör att konsumenten riskerar sin hälsa, eller så är den helt verkningslös.

- För att uppmärksamma människor på riskerna med att köpa läkemedel som inte är kontrollerade, startar Läkemedelsverket under våren en informationskampanj om illegal försäljning av läkemedel, säger Kerstin Hjalmarsson.

Tingsrättens dom vinner laga kraft om tre veckor, såvida inte domen överklagas.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

För mer information, kontakta

Kerstin Hjalmarsson,
telenummer: 018 17 49 83,
mobilnummer: 070-517 15 45

 

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies