Tysabri kan ge leverskada

den 26 mars 2008

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA konstaterar att Tysabri, ett läkemedel mot svår multipel skleros (MS), kan ge leverbiverkningar. Vårdgivare bör följa leverfunktionen hos patienter som behandlas med läkemedlet, och patienter uppmanas att kontakta sjukvården om de utvecklar symtom på leverproblem.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har fått 29 rapporter om leverskada hos patienter behandlade med Tysabri. Det handlar till exempel om förhöjda levervärden, tecken till inflammation i levern, gulfärgning av hud eller ögonvitor eller mörkfärgning av urinen. EMEA bedömer att läkemedlet troligen har samband med leverskadan. I två tredjedelar av fallen var leverskadan allvarlig.

EMEA:s läkemedelsnämnd CHMP har nu begärt att Elan Pharma, som marknadsför Tysabri, gör ett tillägg i produktinformationen om att risk för leverskada finns. En konsekvens av den nya kunskapen är att vårdgivare bör följa leverfunktionen hos patienter som behandlas med Tysabri. Patienter uppmanas också att ta kontakt med sjukvården om de utvecklar symtom på leverproblem.

Tysabri (natalizumab) godkändes inom EU i juni 2006 för behandling av aktiv, skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Läkemedlet används när patienterna visar hög sjukdomsaktivitet trots behandling med beta-interferon, eller har en snabb utveckling av sjukdomen. Uppskattningsvis har cirka 24 000 patienter i världen hittills fått minst en dos av läkemedlet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies