Undantag från ”sunset clause”

den 30 september 2008

Läkemedelsverket informerar marknadstillståndsinnehavare om läkemedel som ej funnits tillgängliga på den svenska marknaden under de senaste tre åren.

Läkemedelsverket kommer i slutet av 2008 att skicka ut information till de marknadstillståndsinnehavare som har godkända läkemedel som inte funnits tillgängliga på den svenska marknaden sedan 1 maj 2006, då den s k sunset clause-regeln trädde i kraft. Dessa läkemedel kan komma att avregistreras fr o m 1 maj 2009. Läkemedelsverket kommer fortlöpande att skicka ut information gällande läkemedel som ej marknadsförts i Sverige inom tre år från det att godkännandet beviljades. Om synnerliga skäl finns kan undantag från sunset clause-regeln beviljas.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies