Uppdaterad produktinformation för diabetesläkemedlet rosiglitazon

den 25 januari 2008

Patienter med kärlkramp, hjärtinfarkt och kärlförträngning i benen ska inte använda läkemedel som innehåller rosiglitazon.

I oktober 2007 avslutade den europeiska läkemedelskommittén CHMP en värdering av alla tillgängliga data kring diabetesläkemedlet rosiglitazon. Kommittén bedömde att nyttan av rosiglitazon överväger riskerna vid användning på godkänd indikation.

Nu har ytterligare data analyserats som tyder på att behandling med rosiglitazon kan innebära en ökad risk för sjukdom i hjärtats kranskärl. Det finns dålig kunskap om hur rosiglitazon påverkar patienter med kranskärlssjukdom och kärlförträngning i benen och därför bör dessa patienter inte använda rosiglitazon. Dessutom ska rosiglitazon inte användas vid hjärtinfarkt och så kallad instabil angina pectoris.  Produktinformationen kommer att uppdateras med dessa förstärkta varningar.

Rosiglitazon finns som aktiv beståndsdel i läkemedlen Avandia (rosiglitazonmaleat), Avandamet (rosiglitazonmaleat/metformin) och Avaglim (rosiglitazonmaleat/glimepirid).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies