Utökad förskrivningsrätt för narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD

den 19 november 2008

Från och med den 1 december utökas förskrivningsrätten för narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD.

Från och med den 1 december 2008 kommer även läkare med specialistkompetens i psykiatri och rättspsykiatri ha rätt att skriva ut narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD. Tidigare har endast läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsneurologi med habilitering haft rätt att skriva ut dessa läkemedel.

De läkemedel som för närvarande omfattas av förändringen innehåller metylfenidat (Concerta, Equasym, Equasym Depot, Medikinet och Ritalin) som aktiv substans.

Förskrivningsrätten för dessa läkemedel regleras av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies