Vägledningar för nikotinläkemedel

den 26 februari 2008

Den 1 mars 2008 träder lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel ikraft.

Läkemedelverket tillhandhåller nu två vägledningar för att förtydliga kraven i verkets föreskrifter (LVFS 2008:2) om detaljhandel med nikotinläkemedel;

  • Kontroll och tillsyn av detaljhandel med nikotinläkemedel
  • Detaljhandel med nikotinläkemedel

Vägledningarna skickas idag per post till landets kommuner samt innehavare av partihandelstillstånd, men finns också att hämta hem elektroniskt (se länk till höger).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies