Varningar vid Tysabribehandling förstärks

den 26 september 2008

Produktinformationen för Tysabri uppdateras med förstärkta varningar för multifokal leucoencephalopati (PML).

Tysabri (natalizumab) används för att behandla multipel skleros. Läkemedlet kan i mycket sällsynta fall ge upphov till progressiv multifokal leucoencephalopati (PML). Läkemedelsverket har tidigare informerat om denna risk (se länk till höger). Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har nu beslutat att produktresumén (SPC) för Tysabri ska uppdateras med förstärkta varningar för PML.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies