WHO-databas för läkemedelssäkerhet i Uppsala är störst i världen

den 15 oktober 2008

WHOs program för internationell rapportering av läkemedelsbiverkningar skapades 1968 som en följd av Neurosedynkatastrofen. Programmet flyttade 1978 till stiftelsen Uppsala Monitoring Centre. Biverkningsdatabasen i Uppsala innehåller nu fyra miljoner fallbeskrivningar och är den största i världen.

117 länder från alla kontinenter medverkar i det internationella nätverket för biverkningar. Dessa länder bidrar till att WHOs biverkningsdatabas i Uppsala är den största i världen med drygt fyra miljoner fallbeskrivningar.

WHO-centret, Uppsala Monitoring Centre, samordnar arbetet i det internationella programmet och har ansvar för drift, underhåll och analys av WHO-databasen och informationsåterföring till nationella biverkningscentra.

Årliga möten om läkemedelssäkerhet har direkt bidragit till global samordning, informationsutbyte om specifika läkemedelsrisker samt ökad kompetens världen över för metoder att följa läkemedels användning och säkerhet.

Uppsala Monitoring Centre firar 30 år
WHOs årsmöte hålls i Uppsala, 20-23 oktober. Då firar Uppsala Monitoring Centre 30 år med en jubileumskonferens. Hedersordförande är Läkemedelsverkets tidigare generaldirektör Gunnar Alvan. 

Jubileumskonferensen vill skapa uppmärksamhet kring läkemedelsproblem som skapar stort lidande och dödlighet för patienter och innebär en tung börda för sjukvården världen över.

Från Läkemedelsverket föreläser Gunilla Sjölin-Forsberg om aktiv övervakning av säkerhetssignaler i olika globala databaser, med bättre patientsäkerhet som målsättning. Även den nya generaldirektören Christina Åkerman deltar vid mötet.

Läkemedelssäkerheten i Sverige
Konferensen genomförs i samarbete med Läkemedelsverket som ansvarar för frågor kring läkemedelssäkerhet i Sverige.

Enligt arrangörernas uppskattningar kommer 130 deltagare från 55 länder att närvara vid arrangemanget. Denna konferens blir höjdpunkten på det jubileumsår då WHO-centret i Uppsala fyller 30, WHO:s biverkningsprogram 40 och WHO självt 60 år.

För ytterligare information om WHO programmet se www.who-umc.org

 

Kontakter:

Uppsala Monitoring Centre

Sten Olsson, Chief WHO Programme Officer, 018-65 60 60, sten.olsson@who-umc.org

Läkemedelsverket
Gunilla Sjölin-Forsberg, läkare, chef för läkemedelssäkerhet, 018-17 47 98.
Gunilla. Sjolin-Forsberg@mpa.se

Qun-Ying Yue, läkare, senior expert, läkemedelssäkerhet, 018-17 48 21. Qun-Ying.Yue@mpa.se

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies