ACE-hämmare och intestinalt angioödem

den 15 april 2009

Intestinalt angioödem kan uppkomma i samband med behandling med ACE-hämmare. Läkemedelsverket uppmanar sjukvårdspersonal att i fall av oklara, akuta–subakuta buksmärtor fråga om eventuell behandling med ACE-hämmare.

Angioödem är en välkänd biverkning i samband med behandling med ACE-hämmare. Läkemedelsverket fick nyligen en biverkningsrapport om intestinalt angioödem hos en patient som behandlades med ACE-hämmare och vill därför uppmärksamma kirurger samt annan sjukvårdpersonal angående denna ovanliga biverkning, där man i fall av oklara, akuta–subakuta buksmärtor, också bör fråga om eventuell ACE-hämmarbehandling.  

Fallrapporten

En patient med ett dygns anamnes på buksmärta i intervaller, inkommer till sjukhus. Patienten företer en bild som vid en tarmobstruktion. CT-buk visar tecken till kolonhinder. Via rektoskop kan man föra upp en tarmsond varvid det tömmer sig gas och vätska, patienten återhämtar sig efter något dygn.

Det framkommer att patienten haft behandling med ACE-hämmare under många år. Under hela tiden har han haft gastrointestinala besvär men dessa har dock varit uthärdliga. Besvären förvärrades och han sökte akut.

Patienten har alltsedan seponeringen av ACE-hämmaren (februari 2007) inte haft några liknande gastrointestinala besvär.  

Välkänd biverkning med ovanlig lokalisation

Det är känt att angioödem även kan ha denna ovanliga lokalisation och Läkemedelsverket önskar fästa uppmärksamhet på detta hos förskrivare. Angioödem är annars en biverkning som är välkänd i samband med behandling med ACE-hämmare – svullnaden brukar vara lokaliserad i andningsvägarna, svalg, mun och/eller tunga.

Det anses att bland patienter som får angioödem till följd av behandling med ACE-hämmare uppkommer biverkningen hos ungefär 60 % under första behandlingsveckan. Biverkningen kan också uppkomma efter lång tids användning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies