Pressmeddelande: Alla barn under 3 år bör vaccineras mot den nya influensan A(H1N1)

den 12 november 2009

Idag har Läkemedelsverket, i samråd med Socialstyrelsen, beslutat att rekommendera att även barn mellan 6 månader och 3 år som inte tillhör någon riskgrupp vaccineras mot den nya influensan A(H1N1).

Beslutet grundas på en ny studie med 51 barn under tre år samt de erfarenheter man hittills har av att vaccinera barn mellan 3 och 6 år, samt barn under tre år som tillhör någon riskgrupp med vaccinet mot den nya influensan.

Undersökningen visar att även de yngre barnen får ett bra skydd av vaccinet och att det inte förekommer några andra biverkningar än hos äldre barn.

– Det är positivt att vi nu även kan rekommendera vaccinering för de här barnen. Influensan sprids lätt i barngrupper och vi har dessutom sett att små barn under fyra år tillhör dem som riskerar att bli svårast sjuka i influensan, säger professor Jan Liliemark på Läkemedelsverket.

På fredag, den 13 november, publiceras en uppdatering av Socialstyrelsens rekommendation till landstingen om vaccination mot den nya influensan på Socialstyrelsens webbplats. Beslutet innebär inte några förändringar i rekommendationerna kring vilka grupper som bör erbjudas tidig vaccination eller förändringar i fördelningen av vaccinet.

Barn vaccineras med en halv dos (0,25 ml). Vaccinet ges vid två tillfällen med minst tre veckors mellanrum.

Se den utförliga rekommendationen (tillhöger) för mer information.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Jan Liliemark
Professor
070-517 46 51             

Charlotta Bergquist
Utredare
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies