Ännu för tidigt med ansökningar om att driva apotek

den 8 april 2009

Alla intressenter uppmanas att vänta med att skicka ansökan om tillstånd att driva apotek.

För närvarande arbetar Läkemedelsverket med att utforma detaljerna i regelverket kring den kommande omregleringen av apoteksmarknaden. Det finns i dagsläget inga fastställda bestämmelser som styr hur tillståndsgivning för att driva apotek ska handläggas.

Den nu gällande lagstiftningen medger endast att Apoteket AB får bedriva apoteksverksamhet i Sverige. Detta gör att Läkemedelsverket idag avvisar alla ansökningar, varför alla intressenter uppmanas att vänta med sina ansökningar.

Det är inte fastställt när myndigheten kan börja ta emot ansökningar utifrån de i prop. 2008/09:145 föreslagna lagändringarna. Så snart det är klart hur hanteringen ska ske kommer information om detta att meddelas tydligt via Läkemedelsverkets webbplats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies