Årsredovisning för 2008 överlämnad till Socialdepartementet

den 17 februari 2009

2008 har varit ett händelserikt år för Läkemedelsverket. Sedan 1 januari är Läkemedelsverket en styrelsemyndighet med Mats Larson som ordförande. Förordnandet för Gunnar Alvan, generaldirektör sedan 1999, gick ut 31 augusti. Han efterträddes av Christina Åkerman.

Läkemedelsverket har under året behållit sin plats som en av de främsta myndigheterna inom EU gällande regulatorisk excellens. Läkemedelsverkets experterroll efterfrågas i många sammanhang och myndigheten tilldelas ett stort antal ärenden från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.

Antalet inkommande ärenden inom området läkemedel har under året ökat med ca 16%, framför allt i den decentrala respektive den nationella proceduren.

Kampanjen "Crimemedicine" där allmänheten varnas för olagliga läkemedel på internet fick stor nationell uppmärksamhet under hösten. 

Arbetet med apoteksmonopolets omreglering har tagit stor plats, med avreglering av nikotinläkemedel som ett första steg av fyra i mars.

Inom hela Europa pågår arbetet med att införa elektronisk ärendehantering. Läkemedelsverket ligger långt framme i utvecklingen av ett elektroniskt arbetssätt och har under året utvecklat ett flertal e-tjänster och förändrat organisationen för det nya arbetssättet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies