Befarad brist på lokalbedövningsmedel för dentalt bruk

den 22 april 2009

Produktionen av vissa lokalbedövningsmedel för dentalt bruk har stoppats tillfälligt. Orsaken är att produktionsanläggningen har blivit ålagd att gå igenom produktionssystemet och komplettera de handlingar som styr produktionen. Detta kan leda till att det uppstår brist på de aktuella lokalbedövningsmedlen under en period på minst två månader framöver.

Produktionsstoppet berör följande dentala lokabedövningsmedel:    

  • Xylocain Dental Adrenalin, standard ampull
  • Xylocain Dental Adrenalin, självaspirerande ampull
  • Citanest Dental Octapressin, standard ampull
  • Citanest Dental Octapressin, självaspirerande ampull
  • Carbocain Dental, standard ampull
  • Carbocain Dental, självaspirerande ampull

De alternativ som finns i Sverige är Septocaine och Ubistesin, men dessa medel finns i begränsad omfattning. Läkemedelsverket och företaget (Dentsply Pharmaceutical) arbetar dessutom för att kunna få tillgång till och bevilja dispens för användning i Sverige av ett utländskt lokalbedövningsmedel av motsvarande typ.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies