Regeringsbeslut om upphävd avgiftsreduktion

den 7 april 2009

Regeringen har beslutat att upphäva det tidigare beslutet att Läkemedelsverket för 2008 och 2009 ska sänka alla avgifter inom verksamhetsgrenen läkemedel med 20 procent.

Läkemedelsverket finansieras till övervägande del av avgifter som betalas in av de företag som använder sig av myndighetens tjänster.

Läkemedelsverket har under tidigare år haft ett positivt balanserat resultat inom verksamhetsgrenen läkemedel och överskridit den godkända nivån på 10 procent av omsättningen som är tillåtet enligt Kapitalförsörjningsförordningen.

För att successivt arbeta bort det ackumulerade resultatet beslutade regeringen att Läkemedelsverket skulle sänka sina avgifter inom verksamhetsgrenen läkemedel med 20 procent.

Läkemedelsverket redovisade för verksamhetsåret 2008 ett negativ resultat, främst på grund av minskade intäkter, en kostnadsökning till följd av ökad verksamhet samt temporära kostnadsökningar i samband med införandet av ett elektroniskt informationshanteringssystem.

Mot den bakgrunden har regeringen beslutat att den tidigare avgiftsreduktionen ska upphävas.

Beslutet (S2009/2665/HS) gäller för ansökningar som inkommer till Läkemedelsverket efter den 1 april 2009 och framåt.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies