Bristsituation för Orgaran

den 8 april 2009

Orgaran (danaparoidnatrium) är avsett för behandling av heparininducerad trombocytopeni typ II (HIT II), som är ett ovanligt tillstånd. Bristsituationen beräknas bestå under hela 2009.

Det Orgaran som finns tillgångligt bör i möjligaste mån reserveras för de patienter som redan behandlas med läkemedlet.

För patienter som behöver behandling för HIT II finns också andra alternativ.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies