Den nya apotekssymbolen presenterad

den 19 oktober 2009

Idag presenterade socialminister Göran Hägglund och Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman den nya apotekssymbolen vid en presskonferens.

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden har Läkemedelsverket, på uppdrag av Socialdepartementet, tagit fram den nya symbolen som ska användas av alla godkända svenska apotek.

Eftersom det i framtiden kommer att finnas både statliga och privata apotek, är det viktigt att de har en gemensam symbol, som underlättar för medborgarna att hitta apotek med tillstånd av Läkemedelsverket att sälja läkemedel. Symbolen kommer att fungera som en kvalitetsstämpel och är även ett sätt för de nya aktörerna på marknaden att kunna identifiera sig.

De apotek som även i fortsättningen drivs av staten i Apoteket AB:s regi kommer att behålla sitt nuvarande varumärke och komplettera med den nya symbolen.

Det är Läkemedelsverket som hanterar ansökningar om att driva apotek och det är även Läkemedelsverket som har tillsynsansvar över apoteken och den nya symbolen.

Den nya apotekssymbolen är en variant av ett grönt kors, som är en vanlig internationell symbol för apotek. Så här säger formgivarna om symbolen:  ”Ett tydligt grönt kors, som samtidigt är unikt. Ett modernt, öppet och humanistiskt kors som äger enkelhet med en grafisk lösning, öppningen, som kan fängsla och behålla vår uppmärksamhet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Nedladdningsbara filer

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies