Dextropropoxifen dras bort från marknaden

den 26 juni 2009

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA:s vetenskapliga kommitté CHMP har värderat effekt och säkerhet för mediciner som innehåller dextropropoxifen. Slutsatsen är att riskerna överstiger nyttan av medicinerna. CHMP rekommenderar nu att läkemedlen successivt under 15 månader dras bort från marknaden i samtliga medlemsländer. Utfasningen skall anpassas till nationella förhållanden.

Dextropropoxifen är ett smärtstillande medel som funnits på marknaden i omkring 40 år. Det har även ingått i kombinationspreparat, oftast med paracetamol. EMEA:s genomgång har visat att dextropropoxifen har en begränsad effekt vid behandling av smärta och att kombinationspreparaten innehållande dextropropoxifen inte är bättre än rena paracetamolprodukter.

Problemet är att även måttliga överdoser av dextropropoxifen kan vara dödliga. Såväl avsiktlig överdos som sådan som sker av misstag har tidigare uppmärksammats. I vissa länder har preparaten redan dragits in, i andra finns de kvar.

I Sverige avregistrerades kombinationspreparaten 2005, kvar finns två läkemedel, Doloxen och Dexofen. Sammantaget beräknas ungefär 22,000 patienter i Sverige medicinera med dessa läkemedel.

Läkemedelsverket har vid flera tillfällen informerat om riskerna med dextropropoxyfen och de åtgärder som vidtagits för att minska risken vid användning av läkemedlet. Såväl försäljningen som dödsfall relaterade till substansen har minskat kraftigt i Sverige under 2000-talet.

Förskrivande läkare uppmanas att successivt föra över patienter som behandlas med dextropropoxifen till andra behandlingsalternativ. Nyinsättning av läkemedlen rekommenderas inte.

Patienter som behandlas med dextropropoxifen bör i samband med nästa kontakt med sjukvården diskutera alternativ behandling.

Läkemedel som inte längre används bör lämnas in på apotek för destruktion.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontaktpersoner

Ingemar Persson
Läkare
Enheten för läkemedelssäkerhet
018-17 46 44

Bo Bergman
Läkare
Medicinsk information
018-17 42 33

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies