En eller två injektioner av Pandemrix, vaccinet mot influensa A(H1N1)?

den 23 oktober 2009

Den europiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) konstaterar efter förnyad bedömning att tidigare dosrekommendation för Pandemrix kvarstår.

CHMP konstaterar att en dos given till friska vuxna 18-60 år ger ett gott antikroppssvar, men ännu finns viss osäkerhet om hur länge skyddet varar efter en injektion. Därför kan man ännu inte rekommendera vaccination med endast en dos. 

Det är möjligt att avvakta med en andra dos upp till 6 månader efter första dosen baserat på tidigare data.

Det bör poängteras att barn under 13 år, och riskgrupper där man kan förvänta sig ett sämre immunsvar, ska vaccineras med två doser för ett fullgott skydd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies