En ny nationell symbol för apotek tas fram av Läkemedelsverket

den 20 februari 2009

Läkemedelsverket har fått regeringens uppdrag att ta fram en symbol för svenska apotek. Symbolen ska bli en trygghet för konsumenterna och en kvalitetsstämpel för apoteken.

? Det är viktigt att alla medborgare kan känna sig trygga när de handlar läkemedel och veta att de vänder sig till ett apotek som staten har godkänt och även kontrollerar, säger Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket.

Den nya apotekssymbolen visar att apoteket har tillstånd att driva apoteksverksamhet.

Efter apoteksreformen den 1 juli blir det möjligt för fler än Apoteket AB att äga och driva apotek. Avsikten med den planerade reformen är bland annat att öka tillgängligheten till läkemedel genom fler apotek.

Men alla som vill, får inte driva apotek. Läkemedelstillverkare, den som innehar godkännande för försäljning av läkemedel och förskrivare, t.ex. läkare, och veterinärer föreslås inte få driva apotek.

Läkemedel hanteras säkert

? Att bedriva apoteksverksamhet kommer även i framtiden att vara förknippat med en rad lagar och föreskrifter, fortsätter Christina Åkerman. Vår uppgift är att säkerställa att läkemedel hanteras och används på ett säkert och effektivt sätt även på den omreglerade marknaden.

För konsumenten innebär den nya reformen att man kommer att mötas av många nya symboler och logotyper när man besöker apoteken.

För att minska osäkerheten om de olika apotekens status och för att skapa mer jämlika konkurrensvillkor anser staten att det behövs en gemensam, nationell apotekssymbol.

Information - länkar

För mer information finns till höger länkar för att nå Omstruktureringsbolaget, Apotekens servicebolag, Apoteket Ab och TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies